Afwatering


Een goede afwatering is belangrijk voor het behoud van
een mooi terras en om hinderlijke plassen te voorkomen.
Delgouffe voorziet in de nodige afwateringssystemen:
afvoerputten, afvoergoten, roostergoten, afvoergeulen,
sleufgoten en kolken. 

afwatering


Vraag ons gerust voor meer informatie.